Vikingastickning - basmönster PDF

Sold by Tigerguld

This is a digital file

$10.11
Get Shipping Estimate
$10.11
In stock
Digital download

Features
Digital
Made in Stockholm, Sweden

Item details

Lär dig göra smyckeskedjor på samma sätt som vikingarna gjorde!

Kedjorna användes bland annat som status-symboler och för byteshandel. De har främst återfunnits i lämningar längs med vikingarnas handelsrutter, och kallas ofta i museisamlingar för "trichinopoly chain".

I detta mönster beskriver jag på ett utförligt sätt hur du gör vikingastickade kedjor av metalltråd med några få träverktyg. Verktyg hittar du t ex hos FruPärla, www.fruparla.se

Svårighetsgrad: Nybörjare

Material:
4 m 26 ga Artistic Wire eller 0,4 mm metalltråd
2 st lödda motringar
öppningsbara motringar samt lås efter eget önskemål

Verktyg:
avbitartång
stickpinne
dragbräda

Antal sidor i PDF-filen: 7


Om upphovsrätten:
Jag lägger ner många timmar på alla mönster som jag skriver, både i designfasen och när jag utformar det i bild och skrift. Därför ber jag dig som kund att respektera några saker:
- Mönstren är endast för personligt bruk. De är skyddade av upphovsrätten och får således inte spridas vidare.
- De får inte heller användas som underlag för kurser, workshops, genomgångar och liknande, utan mitt medgivande.
- Smycken som du tillverkar efter mönstret går utmärkt att sälja, men du får inte använda mönstret för serietillverkning (t ex 30 identiska smycken).
- Du kan delta i tävlingar där delar eller hela smycket är gjort efter ett av mina mönster, men ange då gärna att designen delvis eller helt kommer från Tigerguld.
- Mönster är en vara som inte kan återlämnas på grund av sin beskaffenhet. Därför är det ingen ångerrätt på dem, varken i PDF eller skriftligt format.

TACK för att du respekterar upphovsrätten!


Reviews
No reviews yet

More from this seller

Digital downloads
File delivery
Your files will be available to download once payment is confirmed. Here's how.

Additional policies

I spend a lot of hours developing my patterns, both in the design phase and when I draw and write them down. Therefore I ask you as a customer to respect a few things:

- The patterns are for personal use only. They are protected under International Copyright laws, which means that you are not allowed to share them.
- Nor are you allowed to use them to teach classes, workshops, walkthroughs or similar, without my consent.
- It is perfectly all right to sell jewelry that you make after a pattern, but you can't use the pattern for serial reproduction (i.e 30 identical pieces).
- You may participate in contests where you have partly or fully used one of my patterns, but please state which design is from Tigerguld.
- Patterns are a kind of goods that is non-refundable in nature. This applies both in PDF and print format.

THANK YOU for your shown respect!

Please note that patterns aren't refundable due to the nature of the merchandise.