Sweet Heart Snap Tab

Sold by HashtagFlove

This is a digital file

$3.40
Get Shipping Estimate
$3.40
In stock
Digital download

Features
Digital
Made in Delft, The Netherlands

Item details

Let op: Dit is GEEN fysiek product. Deze aankoop bevat een digitaal bestand en uitleg om zelf de Snap Tab te kunnen maken. U moet een borduurmachine hebben om de snap tab te kunnen maken.

** Please note: This is NOT a physical product. This purchase contains a digital file and tutorial to make the Snap Tab yourself. You need to have an embroidery machine to make the snap tab! **

Het formaat van de snap tab is: 65 x 106 mm.
Deze kun je daarom makkelijk in een kleine borduurring maken.
Na het betalen kun je direct het bestand downloaden.
Omwille hiervan kunt u dan ook geen geld terug ontvangen, omdat u bijvoorbeeld toch het niet het juiste bestand gekocht heeft.
De uitleg is in het Nederlands en Engels, echter Engels is niet mijn moedertaal.
Formaten: DST - EDR - EXP - HUS - JEF - JEF+ - PES - VIP - VP3 - XXX

**The size of the snap tab is: 2,75 x 4,18 inches.
You can therefore easily make these into a small hoop.
After paying you can immediately download the file.
Because of this you can not receive any money back, because for example you have not bought the right file.
The explanation is in Dutch and English, but English is not my native language.
Formats: DST - EDR - EXP - HUS - JEF - JEF+ - PES - VIP - VP3 - XXX**

Dit ontwerp mag als fysiek product verkocht worden door kleine ondernemers. Echter is het niet toegestaan met dit ontwerp groot te produceren. Het ontwerp zelf, en de uitleg is veel aandacht en tijd aan besteed. Wederverkoop of het delen van de bestanden is niet toegestaan. Uit respect voor de tijd die besteed is aan het ontwerpen van dit bestand, mag dit ontwerp dan ook niet eigen ontwerp genoemd worden of als eigen ontwerp verkocht worden. Het deels aanpassen van, toevoegen of iets verwijderen aan het bestand maakt het nog geen eigen ontwerp.

Mocht je vragen hebben, kun je altijd een berichtje sturen. Problemen hoor ik graag, zodat ik deze eventueel kan aanpassen.

Je kunt mij volgen op instagram op: www.instagram.com/Hashtag.Flove

**This design can be sold as a physical product by small business. However, it is not allowed to produce on large scale with this design. The design itself, and the tutorial has cost a lot of time and attention. Reselling or sharing the files is not permitted. Out of respect for the time devoted designing this design, this design may not be called as own design or sold as a own design. Partly adjusting, adding or removing something to the file does not make it a design of your own.

If you have questions, you can always send a message. I like to hear problems with the design, so I can adjust them if necessary.

You can follow me on instagram at: www.instagram.com/Hashtag.Flove **


    Reviews
    No reviews yet